Feeds:
Entrades

Archive for the ‘BDS’ Category

CONTRA TOTS ELS RACISMES

Des de Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins, i IJAN,  Xarxa jueva antisionista internacional, observem amb preocupació el creixement de l’extrema dreta europea i mundial i la consegüent multiplicació d’actes violents i vandàlics dirigits contra minories ètniques i religioses, així com manifestacions d’homofòbia i les temptatives de traducció en polítiques discriminatòries en particular contra migrants, refugiats i persones de confessió musulmana per part de governs i institucions.
Ens preocupa en particular el discurs simplista i populista consistent en atribuir tots els mals que pateixen la societat catalana i espanyola provocats per la crisi econòmica i social, desencadenada pel capitalisme financer i especulatiu, a les poblacions migrants i refugiades.  Aquelles han servit de mà d’obra durant l’apogeu de la construcció i aquestes són víctimes d’una sèrie de guerres i invasions a l’Orient mitjà, en les quals l’Estat espanyol, Europa i els Estats Units hi tenen una responsabilitat important, directament o a través dels seus aliats.
Per descomptat que Junts i IJAN, associacions integrades per persones jueves i palestines, es preocupen i es commouen per totes les víctimes d’atemptats i guerres per un igual, així com pel tracte cruel i vexatori reservat als refugiats que arriben a Europa, provinents d’aquestes guerres.
De la mateixa manera que ens indignem per la violència exercida contra persones de qualsevol origen o confessió, el nostre deure és analitzar i anar a la rel d’aquests conflictes, i en el context actual, això ens porta a situar la ocupació de  Palestina per part del Estat d’ Israel en el cor de la inestabilitat actual en l’Orient pròxim, ocupació de la que se’n compliran 70 anys el proper any,  tant a nivell polític, com simbòlic, pel valor que té Jerusalem-Al Quds per a les tres religions monoteistes, sinó per l’exemple de la resistència del poble palestí a una opressió cada cop més exacerbada i crua.
En efecte, la política hipòcrita de doble moral de la Unió europea, negant-se a condemnar a Israel per la seva política d’Apartheid vers la població autòctona de Palestina i a prendre mesures eficaces contra la contínua expansió de la colonització de Cisjordània, així com per acabar amb el bloqueig il·legal i inhumà de la Franja de Gaza, no poden sinó alimentar el sentiment d’injustícia del jovent i portar a una radicalització violenta d’una part d’aquest.
Condemnem fermament els atemptats comesos contra persones jueves a Europa i els actes vandàlics contra sepultures de jueus als EEUU,  ja sigui per militants d’extrema dreta com per part de militants “jihadistes”. Però no podem sinó denunciar que l’obstinació del govern israelià a parlar en nom de tots els jueus del món i en voler representar-los, porta a que les comunitats i persones jueves a Occident es vegin identificades, (a vegades a desgrat seu), amb les polítiques sionistes colonitzadores i racistes d’Israel, fent d’elles víctimes potencials d’atemptats terroristes i portant conseqüències greus als defensors dels Drets Humans que som. De més a més, la simpatia que mostren alguns moviments d’extrema dreta, i en particular el govern dels EEUU, cap a Israel no enganya i mostra que comparteixen no solament la islamofòbia, sinó una agenda política de discriminació i violència vers les minories, que posa en perill fonaments democràtics i drets obtinguts després de llargues lluites.
Per suposat, que condemnem amb força els actes vandàlics contra els llocs de culte musulmans i les violències verbals i físiques contra persones i en particular contra dones musulmanes, doncs representen la part més vulnerable i explotada de les nostres societats europees.  La crisi, sens dubtes, colpeja durament i requereix d’un boc expiatori. Així com ens els anys 1930, els jueus van ser designats culpables de tots els mals, el que va desembocar en el genocidi nazi, actualment, la població migrant, refugiada i musulmana esdevé el boc expiatori de la crisi a Europa.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la població migrant i als refugiats. Per això també denunciem que els nostres governs tenen una greu responsabilitat en la situació explosiva i de fragmentació que viuen els països del pròxim orient, alimentant la guerra, la radicalització i el sentiment d’impotència i d’injustícia, i en particular la situació desesperada que viu la població palestina i per això defensem que es prenguin les mesures que calguin i es comprometin seriosament a defensar els drets humans.
En aquest sentit, Junts i IJAN donem suport a la campanya BDS -Boicot, Desinversió i Sancions a Israel- responent així a la crida de la societat civil palestina contra la política de segregació, discriminació i colonització de l’ Estat d’Israel. La campanya és un instrument legítim de lluita no-violenta  per al reconeixement dels drets del poble palestí, que en cap cas ataca a les persones per la seva identitat jueva, sinó que denuncia complicitats amb un Estat que viola impunement els drets humans i segueix sense acatar cap de les resolucions de la ONU sobre Palestina.
IJAN i Junts denunciem que les acusacions de racisme contra el BDS són completament infundades, així com l’intent de criminalitzar als que participen en ella, i que són una estratègia de desprestigi per part de l’Estat sionista contra una campanya que està donant resultats a nivell mundial, i a la que invitem a les societats civils catalanes i de l’Estat espanyol a sumar-se activament.
Barcelona – Madrid,  13 de març de 2017

http://www.acjp.cat
https://www.ijan.org/

Read Full Post »

CONTRA TODOS LOS RACISMOS

Desde Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins, e IJAN, Red judía antisionista internacional, vemos con preocupación el crecimiento de la extrema derecha europea y mundial, y la consecuente multiplicación de actos violentos y vandálicos dirigidos contra minorías étnicas y religiosas, así como manifestaciones de homofobia, y las tentativas de traducción en políticas discriminatorias en particular contra migrantes, refugiados y personas de confesión musulmana por parte de gobiernos e instituciones.
Nos preocupa en particular el discurso simplista y populista consistente en achacar todos los males que sufren la sociedad catalana y española provocados por la crisis económica y social, desatada por el capitalismo financiero especulativo, a las poblaciones migrantes y refugiadas. Aquellas han servido de mano de obra durante el auge de la construcción, y estas son víctimas de una serie de guerras e invasiones en Oriente medio, en las cuales el Estado español, Europa y los EEUU llevan una responsabilidad importante, directamente o a través de sus aliados.
Por supuesto que Junts e Ijan, asociaciones integradas por personas judías y palestinas, se preocupan y se conmueven por todas las víctimas de atentados y guerras por igual, así como por el trato cruel y vejatorio reservado a los refugiados provenientes de dichas guerras que llegan a Europa.
De la misma manera que nos indignamos por la violencia ejercida contra personas de cualquier origen o confesión, nuestro deber es analizar e ir a la raíz de dichos conflictos, y en el contexto actual, esto nos lleva a situar la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel en el corazón de la inestabilidad actual en Oriente próximo, ocupación de la cual se cumplirán 70 años el año que viene, tanto a nivel político, como simbólico, por el valor que tiene Jerusalén-Al Quds para las tres religiones monoteístas, sino por el ejemplo de la resistencia del pueblo palestino a una opresión cada vez más exacerbada y desnuda.
En efecto, la política hipócrita de doble rasero de la Unión europea, negándose a condenar a Israel por su política de Apartheid hacia la población autóctona de Palestina y a tomar medidas eficaces contra la continua expansión de la colonización de Cisjordania, así como para acabar con el bloqueo ilegal e inhumano de la Franja de Gaza, no pueden sino alimentar el sentimiento de injusticia de la juventud y llevar a una radicalización violenta de una parte de ésta.
Condenamos firmemente los atentados cometidos contra personas judías en Europa y los actos vandálicos  contra sepulturas de judíos en EEUU,  sea por parte de militantes de extrema derecha como por parte de militantes “jihadistas”. Pero no podemos sino denunciar que el empeño del gobierno israelí en hablar en nombre de todos los judíos del mundo y en querer representarlos, lleva a que las comunidades y personas judías en Occidente se vean identificadas, (a veces a pesar suyo), con las políticas sionistas colonizadoras y racistas de Israel, haciendo de ellas potenciales víctimas de atentados terroristas y llevando a consecuencias graves para los defensores de los Derechos Humanos que somos. Además, la simpatía que muestran algunos movimientos de extrema derecha, y en particular el gobierno de EEUU, hacia Israel no engaña y muestra que comparten no sólo la islamofobia, sino una agenda política de discriminación y violencia hacia las minorías, que pone en peligro fundamentos democráticos y derechos obtenidos después de largas luchas.
Por supuesto, condenamos con fuerza los actos vandálicos contra los lugares de culto musulmanes y las violencias verbales y físicas contra personas y en particular contra mujeres musulmanes, pues representan la parte más vulnerable y explotada de nuestras sociedades europeas. La crisis, sin lugar a dudas, golpea duramente y requiere de un chivo expiatorio.  Así como en los años 1930, los judíos fueron designados culpables de todos los males, lo que desembocó en el genocidio nazi, actualmente, la población migrante, refugiada y musulmana deviene el chivo expiatorio de la crisis en Europa.
Por todo ello, manifestamos nuestro apoyo a la población migrante y a los refugiados. Por ello también denunciamos que nuestros gobiernos tienen una responsabilidad grave en la situación explosiva y de fragmentación que viven los países del próximo oriente, alimentando la guerra, la radicalización y el sentimiento de impotencia y de injusticia, y en particular la situación desesperada que vive la población palestina  y por ello defendemos que tomen las medidas que se imponen y se comprometan seriamente a defender los derechos humanos.
En este sentido, Junts e IJAN apoyan la campaña BDS -Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel- respondiendo así a la llamada de la sociedad civil palestina contra la política de segregación, discriminación y colonización del Estado de Israel. La campaña es un instrumento legítimo de lucha no violenta para el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, que en ningún caso ataca a las personas por su identidad judía, sino que denuncia complicidades con un Estado que viola impunemente los derechos humanos y sigue sin acatar ninguna de las resoluciones de la ONU sobre Palestina.
IJAN y Junts denunciamos que las acusaciones de racismo vertidas contra el BDS son completamente infundadas, así como el intento de criminalizar a quienes participan en ella, y que son una estrategia de desprestigio por parte del Estado sionista contra una campaña que está dando resultados a nivel mundial, a la cual invitamos a la sociedades civiles catalanas y del Estado español a sumarse activamente.

Read Full Post »

Junts Associació Catalana de Jueus i Palestins, e IJAN España, red judía antisionista, manifiestan su solidaridad con los activistas que han sido objeto de una denuncia judicial a raíz de los hechos ocurridos en agosto 2015, durante el festival de reggae Rototom Sunsplash en Barcelona, en relación a la invitación de Matiyashu, un cantante de rap cuyo apoyo a la colonización y al ejército israelí son explícitos. Dado el compromiso de dicho Festival con los Derechos Humanos, y que en aquel momento, el ejército israelí bombardeaba la población civil de Gaza, se le pidió a Matiyashu que se pronunciara sobre los derechos del pueblo palestino. Al rehusar hacerlo, los organizadores del Festival cancelaron su participación. Ulteriormente, Matiyashu no dudo en cantar para los colonos en Ariel, expresando públicamente su apoyo al proyecto de colonización sionista.

Por ello, a los activistas se les acusa de “amenazas y coacciones” y de “delito de odio”, acusaciones de suma gravedad.

El llamamiento a aplicar el Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel, conocido por sus siglas BDS, nace de la sociedad civil palestina, en 2005. Tiene como objetivo apelar a la consciencia de la sociedad civil internacional, y también a la de la propia ciudadanía israelí, sobre el hecho que el Estado de Israel lleva ahora 68 años ocupando ilegalmente e incumpliendo todas las resoluciones de Naciones Unidos, violando los Derechos Humanos de la población palestina en total impunidad. El BDS es una estrategia no violenta, nacida de la lucha anticolonial para liberar la India del Imperio Británico, y ha contribuido sin duda al final del régimen de Apartheid en Sudáfrica, culminando en la creación de un estado multiétnico en dicho país.

El movimiento BDS pide que se aplique dichas medidas hasta que Israel no cumpla con tres condiciones: 1) la devolución de las tierras palestinas ocupadas desde el 1967, 2) el reconocimiento de los derechos de la población palestina no judía, ciudadanos del Estado de Israel (20% de la población), 3) el reconocimiento de los derechos de los refugiados, – descendientes de la población palestina expulsada por la fuerza militar en 1948, y las desplazadas dentro del mismo territorio de Palestina en 1967, que hoy constituyen la mayor población refugiada del mundo, de 7 millones de personas. Este derecho es reconocido como un Derecho Humano por Naciones Unidas y el derecho internacional.

El BDS tiene diferentes vertientes, entre otras el Boicot académico y cultural. ¿Por qué? Porqué es importante que la sociedad civil internacional, y la israelí también, entiendan que Israel no es un país “normal”, una democracia occidental como pretende serlo, al discriminar activamente una parte de su población –la árabe o la no judía-, sobre una base étnico-religiosa, y que esto es totalmente inaceptable para una democracia moderna. Por lo tanto el BDS llama la atención sobre el hecho de que las instituciones israelíes financien y apoyen con dinero público, festivales, películas, artistas en Israel y también en el extranjero, contribuyendo así a dar una apariencia de normalidad, cuando no de progresismo, a un régimen que basa su existencia en la superioridad de una etnia sobre otra.

El mismo Secretario John Kerry y el presidente Obama en sus discursos de despedida han subrayado que si quiere ser un Estado a la vez judío y democrático, Israel tiene que parar la colonización y reconocer un Estado Palestino independiente.

Nada más alejado de la realidad. Cisjordania solo constituye un 22% del territorio de la Palestina histórica, la construcción del llamado muro de seguridad continua, fragmentando el territorio de Cisjordania; en dicho territorio se aplica la legislación militar israelí, la economía está completamente asfixiada y la moneda sigue siendo la israelí, la población palestina tiene todas las dificultades en desplazarse de un punto al otro del territorio. Jerusalén Este, a pesar de las resoluciones de la ONU sigue bajo ocupación. Y la Franja de Gaza, víctima de un embargo ilegal desde hace más de diez años, es una cárcel a cielo abierto de 1,5 millón de personas.

Dentro del Estado de Israel, existe una serie de leyes discriminatorias contra la población indígena de Palestina, que violan sus derechos políticos y civiles, y mientras cualquier ciudadano judío del mundo puede pretender instalarse en Israel, hasta el derecho de visita es negado a los descendientes de los refugiados palestinos del 48, sin hablar de la posibilidad de volver a instalarse en el país.

Por todas estas razones, y muchas otras, un movimiento pro derechos humanos como el BDS merece ser sostenido. En ningún caso se trata de boicotear a personas, a una identidad, sino de denunciar complicidades con un régimen que justamente, es racista. Y de hecho numerosas organizaciones judías, en Estados Unidos y en Israel, reconocen y sostienen el movimiento BDS como un medio legitimo para “la justicia y alcanzar una paz justa”, como lo dice el propio texto fundador del llamamiento.

Son cada vez más las personas y organizaciones e instituciones de la sociedad civil internacional, como sindicatos e iglesias, que apoyan el BDS, y es por su creciente éxito que el Estado de Israel está amenazando a diferentes activistas palestinos y haciendo campaña a nivel internacional, intentando que se identifique el BDS con el racismo y el antisemitismo, para acallar cualquier tipo de crítica. Se trata al contrario de una crítica legítima a una política de ocupación militar y de racismo institucionalizado, de Apartheid, que tiene como objetivo apelar a la conciencia mundial para la justicia y crear las condiciones de la paz.

Por eso, es igualmente importante que en nuestro país y en Europa, se reconozca la libertad de expresión y el Boicot, Desinversión y Sanciones como un instrumento político legítimo, con un largo recorrido histórico, y por lo tanto manifestamos una vez más todo nuestro apoyo y solidaridad a los activistas encausados en el Estado español.

Read Full Post »

Han passat cinc anys del brutal atac de l’Estat sionista sobre Gaza, un atac -per aire i terra, amb bombes de fòsfor- que no solament va atènyer objectius militars, sinó també cases, hospitals, escoles i infraestructures, amb conseqüències terribles per a la població civil, un balanç de 1.400 morts palestins (contra 10 israelians) i vint mil desplaçats fins avui.

Després de l’alleujament que va representar l’obertura temporal del pas fronterer amb Egipte (conseqüència dels canvis polítics en aquest país), la Franja de Gaza i els seus 1,7 milions d’habitants es troben avui completament aïllats, en una situació humanitària dramàtica: 6 hores d’electricitat al dia, 1,1 milió de persones bevent aigua insalubre, manca de medicaments bàsics i d’aliments, una economia arruïnada, famílies aïllades de la resta del país i una total dependència de l’ajuda estrangera. Els atacs a camperols i pescadors són quotidians.

Però els responsables segueixen impunes. No es tracta d’una catàstrofe natural, sinó d’una política deliberada d’Israel, un càstig col·lectiu a la població de Gaza per haver expressat en el seu vot el dret a resistir a l’ocupació, i una estratègia de divisió de la població i fragmentació del territori de Palestina. Gaza és un territori sota el domini d’Israel, ja que aquest controla les seves fronteres, electricitat, aigua, etc., per la qual cosa ell -i no el govern de Gaza- és plenament responsable de la situació.

¿Com pot pretendre Artur Mas tenir la legitimitat política i moral per encapçalar un procés d’autodeterminació de Catalunya quan cita com a exemple a seguir un Estat que ocupa militarment Palestina i nega aquest mateix dret democràtic al poble palestí?

Davant l’actitud del president Mas i l’alcalde Trias qui, sense qüestionar ni criticar la política colonial de l’Estat sionista, van visitar Israel per signar importants acords amb la potència ocupant, ens incumbeix a la societat civil catalana rebutjar aquests acords i expressar la nostra solidaritat activa amb la societat civil palestina organitzada, responent a la seva crida per implementar mesures de boicot, desinversió i sancions envers Israel fins que es compleixin tres condicions elementals: fi de l’ocupació, plens drets per als palestins amb ciutadania israeliana i dret al retorn dels refugiats.

Per tot això, demanem URGENTMENT a la Unió Europea, al govern espanyol i a les autoritats catalanes que assumeixin les seves responsabilitats i pressionin Israel amb tots els mitjans al seu abast perquè posi FI IMMEDIATAMENT AL BLOQUEIG IL·LEGAL de la FRANJA DE GAZA.

I per desfer el règim d’apartheid israelià com al seu dia el de Sud-àfrica:

BOICOTEJA ISRAEL! NO COMPRIS productes israelians NI VAGIS DE VIATGE A ISRAEL!

CONCENTRACIÓ:

dissabte, 11 de gener de 2014, a les 6 de la tarda, a plaça Sant Jaume, Barcelona

Convoca: JUNTS, Plataforma Aturem la Guerra, BDS i Comunitat Palestina

Adhesions al manifest: plataformaturemlaguerra@gmail.com

Read Full Post »

Es cierto que a veces la palabra boicot da miedo.

El Boicot a Israel puede parecer una medida radical, pero la realidad para la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados, sea en Gaza -que sigue sufriendo un bloqueo ilegal- sea en Jerusalén o en Cisjordania, que padecen una asfixia de su economía y la fragmentación y conquista continua de su territorio, sea en Galilea, en los campos de refugiados y en el exilio, con sus diferencias, tiene en común el ser insoportable y cruel.

Por otra parte, la inacción y complicidad de la UE y de EEUU hacen necesaria una llamada a la sociedad civil organizada y al gran público –que puede ejercer su derecho a consumir o no- para que Israel cumpla con la legalidad internacional y así dar los pasos necesarios hacia un reglamento del conflicto.

¿Cómo es que algunos judíos apoyan al BDS?

Tanto Junts, la Associació Catalana de Jueus i Palestins, de ámbito catalán, como IJAN, la Red Internacional Judía Antisionista a nivel del Estado español e internacional y otros colectivos apoyan plenamente esta campaña.

Este apoyo surge de una misma lectura del “conflicto”, que podemos resumir en los siguientes puntos:

 No se trata de un conflicto étnico

Como explica Schlomo Sand en su libro ¿Quién inventó el pueblo judío?, el pueblo judío no existe y nunca existió como tal sino que es y fue una comunidad parte, entre otras, de diversas naciones en el Mediterráneo y Europa. Los judíos y judías de hoy son descendientes de aquellos que antaño practicaban la religión judía, el judaísmo. Hoy en día, hay judíos catalanes, españoles, iraníes, argentinos e israelíes…pero también pobres y ricos… laicos y religiosos, pues la religión que fue su referente común ha dejado de serlo, a veces sustituida por el sionismo o por una simple adhesión al Estado de Israel, o por un vínculo a la memoria histórica o familiar.

 – No es un conflicto religioso

Ni un conflicto bíblico entre dos pueblos hermanos (y, para que conste, la Biblia no es un libro de historia para nosotros).

Judíos, Musulmanes y también Cristianos vivieron en paz durante siglos en la Palestina histórica y en todo el Oriente Medio compartiendo, con sus diferencias, una misma cultura. La convivencia en Palestina se fue degradando durante el siglo XX justamente con la colonización sionista y culminó en la ruptura con el plan de partición de NNUU y posterior proclamación del Estado de Israel.

 – No es un conflicto entre 2 partes iguales, sino que muy claramente existe una parte dominante y otra dominada, una ocupante y otra ocupada.

 – En cambio, Si que es un conflicto político y por lo tanto tiene solución política.

El Estado de Israel se creó a través de una conquista militar en 1948 con la consecuente expulsión de 600.000 palestinos y una política de terror y limpieza étnica que Ilan Pappe, historiador israelí, ha documentado en su obra “La limpieza étnica de Palestina”.

Se trata de un conflicto por la tierra derivado de la continua conquista territorial por parte de Israel, que día a día sigue ocupando nuevas tierras y expulsando población autóctona, usando por ello a los colonos y al muro. De hecho, Israel sigue sin fijar su frontera oriental. Esta colonización se gestiona a través de organismos como el Fondo Nacional Judío cuya misión es asegurarse que las tierras nunca dejen de estar en manos judías ni puedan ser trabajadas por los no judíos.

 – Si es un conflicto de origen colonial (y éste es un punto fundamental, que nos diferencia de cierto pacifismo israelí).

Desde su principio, el sionismo propuso al Imperio británico -la potencia colonial dominante- estar a su servicio en Oriente Medio, para impedir la unión de la nación árabe a la caída del imperio otomano, asegurar un control de los recursos naturales –el gas y el petróleo- y “acabar” con la cuestión judía en Europa. Israel ha seguido la misma política con Estados Unidos desde la segunda guerra mundial.

 – El sionismo es racismo

Somos antisionistas por ser, además de anticolonialistas y antiimperialistas, antirracistas.

El sionismo, la ideología que fundamenta el Estado de Israel, es una ideología racista y excluyente porque usa una argumentación nacionalista-religiosa para asegurar la dominación de un pueblo “elegido”, el judío, sobre los demás habitantes de Palestina Esta dominación se traduce en una estructura de estado, un arsenal jurídico y prácticas cotidianas de discriminación institucional que permite caracterizar al sistema como uno de SEGREGACIÓN/SEPARACIÓN es decir APARTHEID en lengua afrikáner.

El sistema también instituye una jerarquía étnico-cultural entre los propios judíos, con los judíos europeos blancos arriba de la pirámide y los orientales y africanos abajo. Los indígenas palestinos quedan excluidos de esa jerarquía.

 – El sionismo es militarismo

La guerra permanente ha conducido a una militarización de la sociedad israelí y a la creación de un complejo industrial militar que exporta sus técnicas y su tecnología de seguridad en el mundo entero, poniendo en peligro la estabilidad de la región y más allá.

¿Porqué es importante que participemos en esta campaña BDS?

Porque la propaganda de Israel pretende, por voz de sus dirigentes, representar y hablar en nombre de todos los judíos del mundo, no solo de los judíos israelíes, y actúa para justificar un pretendido Estado judío, excluyendo a todos los ciudadanos que no lo son. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas europeos, judíos o de origen judío, no les elegimos y por lo tanto, no aceptamos que hablen en nuestro nombre. No les reconocemos ninguna legitimidad.

Porque Israel dice ser un lugar seguro para los judíos del mundo, cuando en realidad ese es el lugar en que las personas sufren la mayor inseguridad por el simple hecho de considerarse judíos. Es su política la que está fomentando manifestaciones de judeofobia, tanto en las banlieues francesas como en el mundo arabo musulmán y en el mundo no occidental, que ve cómo EEUU y Europa aplica un doble rasero en el caso de Israel y le permiten gozar de impunidad en sus violaciones del derecho internacional.

En realidad, Israel agita el miedo entre los judíos del resto del mundo para que emigren a Israel, pero la mayoría de ellos prefieren vivir en sus respectivos países, y en EEUU mismo se oyen cada vez más voces críticas hacia la política israelí de apartheid, así como menos identificación y recaudación, lo que preocupa al movimiento sionista mundial. Incluso el apoyo incondicional de EEUU hacia Israel podría tener fecha de caducidad.

Porque para descalificar el movimiento de solidaridad con Palestina y criminalizar la campaña BDS, como en Francia, Israel agita la bandera del antisemitismo. Es decir pretende etiquetar cualquier crítica hacia el Estado de Israel como antisemitismo para descalificarla e incluso afirmar que el antisionismo es antisemitismo, cuando las dos cosas son claramente diferentes: el antisemitismo es una política activa de discriminación y persecución de los judíos que se dio por razones religiosas primero y políticas después con la extrema derecha y el nazismo. Es una política contra las personas, contra el colectivo antes mencionado y lo fue también contra una idea que muchos judíos y judías defendieron activamente: el socialismo.

Mientras que el sionismo es una idea nacida en Europa como reacción al antisemitismo del final del XIX, que se traduce en un proyecto concreto de colonización de un territorio: la Palestina histórica, ya ocupada por un pueblo, el palestino. Ser antisionista, es cuestionar la legitimidad de ésa idea y del proyecto que sustentan el Estado de Israel; no es de ningún modo ser antisemita ni mucho menos estar contra los judíos, pues algunos judíos también son antisionistas (mientras que algunos sionistas no lo son).

La lección que sacamos de la persecución nazi es la necesidad de la lucha y la resistencia contra todas las formas de racismo y discriminación, así como la solidaridad con los pueblos oprimidos, y no el apoyo a ultranza a un Estado, Israel, que tiene la discriminación en sus fundamentos.

Hoy en día, llama poderosamente la atención el hecho que los antisemitas históricos, es decir la extrema derecha europea y americana, manifieste explícitamente su apoyo a Israel –sea por voz de Aznar o Berlusconi en Europa occidental, en Europa del Este, o a través de los evangelistas y neoconservadores norteamericanos- en comunión contra el Islam o contra los inmigrantes…. También aquí en Cataluña, el sionismo se beneficia de apoyos políticos de sionistas no judíos, de sectores del catalanismo que simpatizan con Israel…

Por todas éstas razones IJAN y Junts apelan a apoyar la campaña BDS.

Esta campaña no ataca a las personas: al contrario, es un medio no violento mediante el cual la sociedad civil puede expresar su rechazo a un Estado opresor y racista, cuyos fundamentos y acción no son democráticos, y a la vez manifestar su solidaridad con la población palestina, para sentar las bases de una convivencia en Libertad, Igualdad y Justicia en ese lugar del mundo.

8 de noviembre 2012

www.judiosantisionistas.org

Descárgate el documento en pdf: por_que_BDS

Descarrega’t el document en català: perque_BDS

Read Full Post »

“AHIR SUDÀFRICA, AVUI PALESTINA”
La Conferència, celebrada a Barcelona entre els dies 19-21 d’Octubre del 2012, assumeix la crida de la societat civil Palestina a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra l’estat d’Israel i emplaça a la societat civil de l’Estat espanyol a sumar-se a ella.

Descarrega’t la declaració complet en català, en castellà o en anglès.

Read Full Post »

Boicot H&M

Davant l’anunci per part de la cadena de roba H&M de la pròxima apertura d’establiments a Jerusalem, a diferents ciutats del món s’han fet accions de protesta.

Aquí us deixem el vídeo de l’acció realitzada a Barcelona.

Aquesta acció s’emmarca en la campanya internacional de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) a l’Estat d’Israel. Podeu trobar més informació a

http://palestina.cat

http://bdsmovement.net/

http://boicot-desinvercion-sanciones.blogspot.com/

Read Full Post »