Feeds:
Entrades

Archive for Març de 2017

CONTRA TOTS ELS RACISMES

Des de Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins, i IJAN,  Xarxa jueva antisionista internacional, observem amb preocupació el creixement de l’extrema dreta europea i mundial i la consegüent multiplicació d’actes violents i vandàlics dirigits contra minories ètniques i religioses, així com manifestacions d’homofòbia i les temptatives de traducció en polítiques discriminatòries en particular contra migrants, refugiats i persones de confessió musulmana per part de governs i institucions.
Ens preocupa en particular el discurs simplista i populista consistent en atribuir tots els mals que pateixen la societat catalana i espanyola provocats per la crisi econòmica i social, desencadenada pel capitalisme financer i especulatiu, a les poblacions migrants i refugiades.  Aquelles han servit de mà d’obra durant l’apogeu de la construcció i aquestes són víctimes d’una sèrie de guerres i invasions a l’Orient mitjà, en les quals l’Estat espanyol, Europa i els Estats Units hi tenen una responsabilitat important, directament o a través dels seus aliats.
Per descomptat que Junts i IJAN, associacions integrades per persones jueves i palestines, es preocupen i es commouen per totes les víctimes d’atemptats i guerres per un igual, així com pel tracte cruel i vexatori reservat als refugiats que arriben a Europa, provinents d’aquestes guerres.
De la mateixa manera que ens indignem per la violència exercida contra persones de qualsevol origen o confessió, el nostre deure és analitzar i anar a la rel d’aquests conflictes, i en el context actual, això ens porta a situar la ocupació de  Palestina per part del Estat d’ Israel en el cor de la inestabilitat actual en l’Orient pròxim, ocupació de la que se’n compliran 70 anys el proper any,  tant a nivell polític, com simbòlic, pel valor que té Jerusalem-Al Quds per a les tres religions monoteistes, sinó per l’exemple de la resistència del poble palestí a una opressió cada cop més exacerbada i crua.
En efecte, la política hipòcrita de doble moral de la Unió europea, negant-se a condemnar a Israel per la seva política d’Apartheid vers la població autòctona de Palestina i a prendre mesures eficaces contra la contínua expansió de la colonització de Cisjordània, així com per acabar amb el bloqueig il·legal i inhumà de la Franja de Gaza, no poden sinó alimentar el sentiment d’injustícia del jovent i portar a una radicalització violenta d’una part d’aquest.
Condemnem fermament els atemptats comesos contra persones jueves a Europa i els actes vandàlics contra sepultures de jueus als EEUU,  ja sigui per militants d’extrema dreta com per part de militants “jihadistes”. Però no podem sinó denunciar que l’obstinació del govern israelià a parlar en nom de tots els jueus del món i en voler representar-los, porta a que les comunitats i persones jueves a Occident es vegin identificades, (a vegades a desgrat seu), amb les polítiques sionistes colonitzadores i racistes d’Israel, fent d’elles víctimes potencials d’atemptats terroristes i portant conseqüències greus als defensors dels Drets Humans que som. De més a més, la simpatia que mostren alguns moviments d’extrema dreta, i en particular el govern dels EEUU, cap a Israel no enganya i mostra que comparteixen no solament la islamofòbia, sinó una agenda política de discriminació i violència vers les minories, que posa en perill fonaments democràtics i drets obtinguts després de llargues lluites.
Per suposat, que condemnem amb força els actes vandàlics contra els llocs de culte musulmans i les violències verbals i físiques contra persones i en particular contra dones musulmanes, doncs representen la part més vulnerable i explotada de les nostres societats europees.  La crisi, sens dubtes, colpeja durament i requereix d’un boc expiatori. Així com ens els anys 1930, els jueus van ser designats culpables de tots els mals, el que va desembocar en el genocidi nazi, actualment, la població migrant, refugiada i musulmana esdevé el boc expiatori de la crisi a Europa.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la població migrant i als refugiats. Per això també denunciem que els nostres governs tenen una greu responsabilitat en la situació explosiva i de fragmentació que viuen els països del pròxim orient, alimentant la guerra, la radicalització i el sentiment d’impotència i d’injustícia, i en particular la situació desesperada que viu la població palestina i per això defensem que es prenguin les mesures que calguin i es comprometin seriosament a defensar els drets humans.
En aquest sentit, Junts i IJAN donem suport a la campanya BDS -Boicot, Desinversió i Sancions a Israel- responent així a la crida de la societat civil palestina contra la política de segregació, discriminació i colonització de l’ Estat d’Israel. La campanya és un instrument legítim de lluita no-violenta  per al reconeixement dels drets del poble palestí, que en cap cas ataca a les persones per la seva identitat jueva, sinó que denuncia complicitats amb un Estat que viola impunement els drets humans i segueix sense acatar cap de les resolucions de la ONU sobre Palestina.
IJAN i Junts denunciem que les acusacions de racisme contra el BDS són completament infundades, així com l’intent de criminalitzar als que participen en ella, i que són una estratègia de desprestigi per part de l’Estat sionista contra una campanya que està donant resultats a nivell mundial, i a la que invitem a les societats civils catalanes i de l’Estat espanyol a sumar-se activament.
Barcelona – Madrid,  13 de març de 2017

http://www.acjp.cat
https://www.ijan.org/

Read Full Post »

CONTRA TODOS LOS RACISMOS

Desde Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins, e IJAN, Red judía antisionista internacional, vemos con preocupación el crecimiento de la extrema derecha europea y mundial, y la consecuente multiplicación de actos violentos y vandálicos dirigidos contra minorías étnicas y religiosas, así como manifestaciones de homofobia, y las tentativas de traducción en políticas discriminatorias en particular contra migrantes, refugiados y personas de confesión musulmana por parte de gobiernos e instituciones.
Nos preocupa en particular el discurso simplista y populista consistente en achacar todos los males que sufren la sociedad catalana y española provocados por la crisis económica y social, desatada por el capitalismo financiero especulativo, a las poblaciones migrantes y refugiadas. Aquellas han servido de mano de obra durante el auge de la construcción, y estas son víctimas de una serie de guerras e invasiones en Oriente medio, en las cuales el Estado español, Europa y los EEUU llevan una responsabilidad importante, directamente o a través de sus aliados.
Por supuesto que Junts e Ijan, asociaciones integradas por personas judías y palestinas, se preocupan y se conmueven por todas las víctimas de atentados y guerras por igual, así como por el trato cruel y vejatorio reservado a los refugiados provenientes de dichas guerras que llegan a Europa.
De la misma manera que nos indignamos por la violencia ejercida contra personas de cualquier origen o confesión, nuestro deber es analizar e ir a la raíz de dichos conflictos, y en el contexto actual, esto nos lleva a situar la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel en el corazón de la inestabilidad actual en Oriente próximo, ocupación de la cual se cumplirán 70 años el año que viene, tanto a nivel político, como simbólico, por el valor que tiene Jerusalén-Al Quds para las tres religiones monoteístas, sino por el ejemplo de la resistencia del pueblo palestino a una opresión cada vez más exacerbada y desnuda.
En efecto, la política hipócrita de doble rasero de la Unión europea, negándose a condenar a Israel por su política de Apartheid hacia la población autóctona de Palestina y a tomar medidas eficaces contra la continua expansión de la colonización de Cisjordania, así como para acabar con el bloqueo ilegal e inhumano de la Franja de Gaza, no pueden sino alimentar el sentimiento de injusticia de la juventud y llevar a una radicalización violenta de una parte de ésta.
Condenamos firmemente los atentados cometidos contra personas judías en Europa y los actos vandálicos  contra sepulturas de judíos en EEUU,  sea por parte de militantes de extrema derecha como por parte de militantes “jihadistas”. Pero no podemos sino denunciar que el empeño del gobierno israelí en hablar en nombre de todos los judíos del mundo y en querer representarlos, lleva a que las comunidades y personas judías en Occidente se vean identificadas, (a veces a pesar suyo), con las políticas sionistas colonizadoras y racistas de Israel, haciendo de ellas potenciales víctimas de atentados terroristas y llevando a consecuencias graves para los defensores de los Derechos Humanos que somos. Además, la simpatía que muestran algunos movimientos de extrema derecha, y en particular el gobierno de EEUU, hacia Israel no engaña y muestra que comparten no sólo la islamofobia, sino una agenda política de discriminación y violencia hacia las minorías, que pone en peligro fundamentos democráticos y derechos obtenidos después de largas luchas.
Por supuesto, condenamos con fuerza los actos vandálicos contra los lugares de culto musulmanes y las violencias verbales y físicas contra personas y en particular contra mujeres musulmanes, pues representan la parte más vulnerable y explotada de nuestras sociedades europeas. La crisis, sin lugar a dudas, golpea duramente y requiere de un chivo expiatorio.  Así como en los años 1930, los judíos fueron designados culpables de todos los males, lo que desembocó en el genocidio nazi, actualmente, la población migrante, refugiada y musulmana deviene el chivo expiatorio de la crisis en Europa.
Por todo ello, manifestamos nuestro apoyo a la población migrante y a los refugiados. Por ello también denunciamos que nuestros gobiernos tienen una responsabilidad grave en la situación explosiva y de fragmentación que viven los países del próximo oriente, alimentando la guerra, la radicalización y el sentimiento de impotencia y de injusticia, y en particular la situación desesperada que vive la población palestina  y por ello defendemos que tomen las medidas que se imponen y se comprometan seriamente a defender los derechos humanos.
En este sentido, Junts e IJAN apoyan la campaña BDS -Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel- respondiendo así a la llamada de la sociedad civil palestina contra la política de segregación, discriminación y colonización del Estado de Israel. La campaña es un instrumento legítimo de lucha no violenta para el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, que en ningún caso ataca a las personas por su identidad judía, sino que denuncia complicidades con un Estado que viola impunemente los derechos humanos y sigue sin acatar ninguna de las resoluciones de la ONU sobre Palestina.
IJAN y Junts denunciamos que las acusaciones de racismo vertidas contra el BDS son completamente infundadas, así como el intento de criminalizar a quienes participan en ella, y que son una estrategia de desprestigio por parte del Estado sionista contra una campaña que está dando resultados a nivel mundial, a la cual invitamos a la sociedades civiles catalanas y del Estado español a sumarse activamente.

Read Full Post »