Feeds:
Entrades

CONTRA TOTS ELS RACISMES

Des de Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins, i IJAN,  Xarxa jueva antisionista internacional, observem amb preocupació el creixement de l’extrema dreta europea i mundial i la consegüent multiplicació d’actes violents i vandàlics dirigits contra minories ètniques i religioses, així com manifestacions d’homofòbia i les temptatives de traducció en polítiques discriminatòries en particular contra migrants, refugiats i persones de confessió musulmana per part de governs i institucions.
Ens preocupa en particular el discurs simplista i populista consistent en atribuir tots els mals que pateixen la societat catalana i espanyola provocats per la crisi econòmica i social, desencadenada pel capitalisme financer i especulatiu, a les poblacions migrants i refugiades.  Aquelles han servit de mà d’obra durant l’apogeu de la construcció i aquestes són víctimes d’una sèrie de guerres i invasions a l’Orient mitjà, en les quals l’Estat espanyol, Europa i els Estats Units hi tenen una responsabilitat important, directament o a través dels seus aliats.
Per descomptat que Junts i IJAN, associacions integrades per persones jueves i palestines, es preocupen i es commouen per totes les víctimes d’atemptats i guerres per un igual, així com pel tracte cruel i vexatori reservat als refugiats que arriben a Europa, provinents d’aquestes guerres.
De la mateixa manera que ens indignem per la violència exercida contra persones de qualsevol origen o confessió, el nostre deure és analitzar i anar a la rel d’aquests conflictes, i en el context actual, això ens porta a situar la ocupació de  Palestina per part del Estat d’ Israel en el cor de la inestabilitat actual en l’Orient pròxim, ocupació de la que se’n compliran 70 anys el proper any,  tant a nivell polític, com simbòlic, pel valor que té Jerusalem-Al Quds per a les tres religions monoteistes, sinó per l’exemple de la resistència del poble palestí a una opressió cada cop més exacerbada i crua.
En efecte, la política hipòcrita de doble moral de la Unió europea, negant-se a condemnar a Israel per la seva política d’Apartheid vers la població autòctona de Palestina i a prendre mesures eficaces contra la contínua expansió de la colonització de Cisjordània, així com per acabar amb el bloqueig il·legal i inhumà de la Franja de Gaza, no poden sinó alimentar el sentiment d’injustícia del jovent i portar a una radicalització violenta d’una part d’aquest.
Condemnem fermament els atemptats comesos contra persones jueves a Europa i els actes vandàlics contra sepultures de jueus als EEUU,  ja sigui per militants d’extrema dreta com per part de militants “jihadistes”. Però no podem sinó denunciar que l’obstinació del govern israelià a parlar en nom de tots els jueus del món i en voler representar-los, porta a que les comunitats i persones jueves a Occident es vegin identificades, (a vegades a desgrat seu), amb les polítiques sionistes colonitzadores i racistes d’Israel, fent d’elles víctimes potencials d’atemptats terroristes i portant conseqüències greus als defensors dels Drets Humans que som. De més a més, la simpatia que mostren alguns moviments d’extrema dreta, i en particular el govern dels EEUU, cap a Israel no enganya i mostra que comparteixen no solament la islamofòbia, sinó una agenda política de discriminació i violència vers les minories, que posa en perill fonaments democràtics i drets obtinguts després de llargues lluites.
Per suposat, que condemnem amb força els actes vandàlics contra els llocs de culte musulmans i les violències verbals i físiques contra persones i en particular contra dones musulmanes, doncs representen la part més vulnerable i explotada de les nostres societats europees.  La crisi, sens dubtes, colpeja durament i requereix d’un boc expiatori. Així com ens els anys 1930, els jueus van ser designats culpables de tots els mals, el que va desembocar en el genocidi nazi, actualment, la població migrant, refugiada i musulmana esdevé el boc expiatori de la crisi a Europa.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la població migrant i als refugiats. Per això també denunciem que els nostres governs tenen una greu responsabilitat en la situació explosiva i de fragmentació que viuen els països del pròxim orient, alimentant la guerra, la radicalització i el sentiment d’impotència i d’injustícia, i en particular la situació desesperada que viu la població palestina i per això defensem que es prenguin les mesures que calguin i es comprometin seriosament a defensar els drets humans.
En aquest sentit, Junts i IJAN donem suport a la campanya BDS -Boicot, Desinversió i Sancions a Israel- responent així a la crida de la societat civil palestina contra la política de segregació, discriminació i colonització de l’ Estat d’Israel. La campanya és un instrument legítim de lluita no-violenta  per al reconeixement dels drets del poble palestí, que en cap cas ataca a les persones per la seva identitat jueva, sinó que denuncia complicitats amb un Estat que viola impunement els drets humans i segueix sense acatar cap de les resolucions de la ONU sobre Palestina.
IJAN i Junts denunciem que les acusacions de racisme contra el BDS són completament infundades, així com l’intent de criminalitzar als que participen en ella, i que són una estratègia de desprestigi per part de l’Estat sionista contra una campanya que està donant resultats a nivell mundial, i a la que invitem a les societats civils catalanes i de l’Estat espanyol a sumar-se activament.
Barcelona – Madrid,  13 de març de 2017

http://www.acjp.cat
https://www.ijan.org/

Anuncis

CONTRA TODOS LOS RACISMOS

Desde Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins, e IJAN, Red judía antisionista internacional, vemos con preocupación el crecimiento de la extrema derecha europea y mundial, y la consecuente multiplicación de actos violentos y vandálicos dirigidos contra minorías étnicas y religiosas, así como manifestaciones de homofobia, y las tentativas de traducción en políticas discriminatorias en particular contra migrantes, refugiados y personas de confesión musulmana por parte de gobiernos e instituciones.
Nos preocupa en particular el discurso simplista y populista consistente en achacar todos los males que sufren la sociedad catalana y española provocados por la crisis económica y social, desatada por el capitalismo financiero especulativo, a las poblaciones migrantes y refugiadas. Aquellas han servido de mano de obra durante el auge de la construcción, y estas son víctimas de una serie de guerras e invasiones en Oriente medio, en las cuales el Estado español, Europa y los EEUU llevan una responsabilidad importante, directamente o a través de sus aliados.
Por supuesto que Junts e Ijan, asociaciones integradas por personas judías y palestinas, se preocupan y se conmueven por todas las víctimas de atentados y guerras por igual, así como por el trato cruel y vejatorio reservado a los refugiados provenientes de dichas guerras que llegan a Europa.
De la misma manera que nos indignamos por la violencia ejercida contra personas de cualquier origen o confesión, nuestro deber es analizar e ir a la raíz de dichos conflictos, y en el contexto actual, esto nos lleva a situar la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel en el corazón de la inestabilidad actual en Oriente próximo, ocupación de la cual se cumplirán 70 años el año que viene, tanto a nivel político, como simbólico, por el valor que tiene Jerusalén-Al Quds para las tres religiones monoteístas, sino por el ejemplo de la resistencia del pueblo palestino a una opresión cada vez más exacerbada y desnuda.
En efecto, la política hipócrita de doble rasero de la Unión europea, negándose a condenar a Israel por su política de Apartheid hacia la población autóctona de Palestina y a tomar medidas eficaces contra la continua expansión de la colonización de Cisjordania, así como para acabar con el bloqueo ilegal e inhumano de la Franja de Gaza, no pueden sino alimentar el sentimiento de injusticia de la juventud y llevar a una radicalización violenta de una parte de ésta.
Condenamos firmemente los atentados cometidos contra personas judías en Europa y los actos vandálicos  contra sepulturas de judíos en EEUU,  sea por parte de militantes de extrema derecha como por parte de militantes “jihadistas”. Pero no podemos sino denunciar que el empeño del gobierno israelí en hablar en nombre de todos los judíos del mundo y en querer representarlos, lleva a que las comunidades y personas judías en Occidente se vean identificadas, (a veces a pesar suyo), con las políticas sionistas colonizadoras y racistas de Israel, haciendo de ellas potenciales víctimas de atentados terroristas y llevando a consecuencias graves para los defensores de los Derechos Humanos que somos. Además, la simpatía que muestran algunos movimientos de extrema derecha, y en particular el gobierno de EEUU, hacia Israel no engaña y muestra que comparten no sólo la islamofobia, sino una agenda política de discriminación y violencia hacia las minorías, que pone en peligro fundamentos democráticos y derechos obtenidos después de largas luchas.
Por supuesto, condenamos con fuerza los actos vandálicos contra los lugares de culto musulmanes y las violencias verbales y físicas contra personas y en particular contra mujeres musulmanes, pues representan la parte más vulnerable y explotada de nuestras sociedades europeas. La crisis, sin lugar a dudas, golpea duramente y requiere de un chivo expiatorio.  Así como en los años 1930, los judíos fueron designados culpables de todos los males, lo que desembocó en el genocidio nazi, actualmente, la población migrante, refugiada y musulmana deviene el chivo expiatorio de la crisis en Europa.
Por todo ello, manifestamos nuestro apoyo a la población migrante y a los refugiados. Por ello también denunciamos que nuestros gobiernos tienen una responsabilidad grave en la situación explosiva y de fragmentación que viven los países del próximo oriente, alimentando la guerra, la radicalización y el sentimiento de impotencia y de injusticia, y en particular la situación desesperada que vive la población palestina  y por ello defendemos que tomen las medidas que se imponen y se comprometan seriamente a defender los derechos humanos.
En este sentido, Junts e IJAN apoyan la campaña BDS -Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel- respondiendo así a la llamada de la sociedad civil palestina contra la política de segregación, discriminación y colonización del Estado de Israel. La campaña es un instrumento legítimo de lucha no violenta para el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, que en ningún caso ataca a las personas por su identidad judía, sino que denuncia complicidades con un Estado que viola impunemente los derechos humanos y sigue sin acatar ninguna de las resoluciones de la ONU sobre Palestina.
IJAN y Junts denunciamos que las acusaciones de racismo vertidas contra el BDS son completamente infundadas, así como el intento de criminalizar a quienes participan en ella, y que son una estrategia de desprestigio por parte del Estado sionista contra una campaña que está dando resultados a nivel mundial, a la cual invitamos a la sociedades civiles catalanas y del Estado español a sumarse activamente.

Junts Associació Catalana de Jueus i Palestins, e IJAN España, red judía antisionista, manifiestan su solidaridad con los activistas que han sido objeto de una denuncia judicial a raíz de los hechos ocurridos en agosto 2015, durante el festival de reggae Rototom Sunsplash en Barcelona, en relación a la invitación de Matiyashu, un cantante de rap cuyo apoyo a la colonización y al ejército israelí son explícitos. Dado el compromiso de dicho Festival con los Derechos Humanos, y que en aquel momento, el ejército israelí bombardeaba la población civil de Gaza, se le pidió a Matiyashu que se pronunciara sobre los derechos del pueblo palestino. Al rehusar hacerlo, los organizadores del Festival cancelaron su participación. Ulteriormente, Matiyashu no dudo en cantar para los colonos en Ariel, expresando públicamente su apoyo al proyecto de colonización sionista.

Por ello, a los activistas se les acusa de “amenazas y coacciones” y de “delito de odio”, acusaciones de suma gravedad.

El llamamiento a aplicar el Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel, conocido por sus siglas BDS, nace de la sociedad civil palestina, en 2005. Tiene como objetivo apelar a la consciencia de la sociedad civil internacional, y también a la de la propia ciudadanía israelí, sobre el hecho que el Estado de Israel lleva ahora 68 años ocupando ilegalmente e incumpliendo todas las resoluciones de Naciones Unidos, violando los Derechos Humanos de la población palestina en total impunidad. El BDS es una estrategia no violenta, nacida de la lucha anticolonial para liberar la India del Imperio Británico, y ha contribuido sin duda al final del régimen de Apartheid en Sudáfrica, culminando en la creación de un estado multiétnico en dicho país.

El movimiento BDS pide que se aplique dichas medidas hasta que Israel no cumpla con tres condiciones: 1) la devolución de las tierras palestinas ocupadas desde el 1967, 2) el reconocimiento de los derechos de la población palestina no judía, ciudadanos del Estado de Israel (20% de la población), 3) el reconocimiento de los derechos de los refugiados, – descendientes de la población palestina expulsada por la fuerza militar en 1948, y las desplazadas dentro del mismo territorio de Palestina en 1967, que hoy constituyen la mayor población refugiada del mundo, de 7 millones de personas. Este derecho es reconocido como un Derecho Humano por Naciones Unidas y el derecho internacional.

El BDS tiene diferentes vertientes, entre otras el Boicot académico y cultural. ¿Por qué? Porqué es importante que la sociedad civil internacional, y la israelí también, entiendan que Israel no es un país “normal”, una democracia occidental como pretende serlo, al discriminar activamente una parte de su población –la árabe o la no judía-, sobre una base étnico-religiosa, y que esto es totalmente inaceptable para una democracia moderna. Por lo tanto el BDS llama la atención sobre el hecho de que las instituciones israelíes financien y apoyen con dinero público, festivales, películas, artistas en Israel y también en el extranjero, contribuyendo así a dar una apariencia de normalidad, cuando no de progresismo, a un régimen que basa su existencia en la superioridad de una etnia sobre otra.

El mismo Secretario John Kerry y el presidente Obama en sus discursos de despedida han subrayado que si quiere ser un Estado a la vez judío y democrático, Israel tiene que parar la colonización y reconocer un Estado Palestino independiente.

Nada más alejado de la realidad. Cisjordania solo constituye un 22% del territorio de la Palestina histórica, la construcción del llamado muro de seguridad continua, fragmentando el territorio de Cisjordania; en dicho territorio se aplica la legislación militar israelí, la economía está completamente asfixiada y la moneda sigue siendo la israelí, la población palestina tiene todas las dificultades en desplazarse de un punto al otro del territorio. Jerusalén Este, a pesar de las resoluciones de la ONU sigue bajo ocupación. Y la Franja de Gaza, víctima de un embargo ilegal desde hace más de diez años, es una cárcel a cielo abierto de 1,5 millón de personas.

Dentro del Estado de Israel, existe una serie de leyes discriminatorias contra la población indígena de Palestina, que violan sus derechos políticos y civiles, y mientras cualquier ciudadano judío del mundo puede pretender instalarse en Israel, hasta el derecho de visita es negado a los descendientes de los refugiados palestinos del 48, sin hablar de la posibilidad de volver a instalarse en el país.

Por todas estas razones, y muchas otras, un movimiento pro derechos humanos como el BDS merece ser sostenido. En ningún caso se trata de boicotear a personas, a una identidad, sino de denunciar complicidades con un régimen que justamente, es racista. Y de hecho numerosas organizaciones judías, en Estados Unidos y en Israel, reconocen y sostienen el movimiento BDS como un medio legitimo para “la justicia y alcanzar una paz justa”, como lo dice el propio texto fundador del llamamiento.

Son cada vez más las personas y organizaciones e instituciones de la sociedad civil internacional, como sindicatos e iglesias, que apoyan el BDS, y es por su creciente éxito que el Estado de Israel está amenazando a diferentes activistas palestinos y haciendo campaña a nivel internacional, intentando que se identifique el BDS con el racismo y el antisemitismo, para acallar cualquier tipo de crítica. Se trata al contrario de una crítica legítima a una política de ocupación militar y de racismo institucionalizado, de Apartheid, que tiene como objetivo apelar a la conciencia mundial para la justicia y crear las condiciones de la paz.

Por eso, es igualmente importante que en nuestro país y en Europa, se reconozca la libertad de expresión y el Boicot, Desinversión y Sanciones como un instrumento político legítimo, con un largo recorrido histórico, y por lo tanto manifestamos una vez más todo nuestro apoyo y solidaridad a los activistas encausados en el Estado español.

Participació a Ràdio Mollet

Aquí podeu escoltar la participació de Laurent Cohen al programa de Ràdio Mollet sobre la cultura arabomuslmana An nour.

[Aquest article es basa en la participació de Brian Anglo, com a membre de Junts (Associació Catalana de Jueus i Palestins) en una mesa rodona organitzada pel Procés Constituent d’Horta-Guinardó]

Les matances

El 7 de gener els germans Kouachi van entrar a la seu de la revista satírica Charlie Hebdo i van assassinar 12 persones, incloent-hi alguns dels dibuixants més coneguts.
Paral•lelament, Amedy Coulibaly va matar una policia i posteriorment va prendre ostatges en un supermercat jueu.
El 9 de gener, en dues operacions simultànies, la policia va abatre els tres assaltants. Abans de morir, Coulibaly va matar quatre dels seus ostatges.
Els germans, que havien estat controlats fins feia menys d’un any per la policia francesa, van dir, “Hem venjat el profeta Mohamed”. En un vídeo pòstum, Coulibaly va dir: “Heu atacat el Califat, ataqueu l’Estat Islàmic; nosaltres us ataquem a vosaltres”.

Charlie: símbol de llibertat, excusa de repressió

De seguida hi va haver manifestacions espontànies i comunicats condemnant els fets, destacant-se els de diverses persones i organitzacions musulmanes, a vegades expressament interpel•lades, que semblaven demanar perdó. També, increment dels atacs a mesquites.
El govern francès, veient la seva oportunitat, no va trigar gaire a apropiar-se de la manifestació convocada per una sèrie d’organitzacions antiracistes i convertir-la en una d’“unitat nacional”, abonant, amb l’ajut dels mitjans de comunicació de masses, la interpretació dels atemptats com un atac contra la llibertat d’expressió i, més en general, dels valors dits “republicans”. D’aquí el lema “Je suis Charlie”, explicitant la identificació, no amb una revista i la seva trajectòria real- bastant qüestionable-, sinó amb un símbol conscientment configurat.
Però una mirada més crítica posa de manifest un seguit de contradiccions i la utilització per part del govern dels sentiments de la gent -solidaritat, por…- per, entre altes coses, restringir les llibertats que deia defensar. Així que veiem noves lleis securitàries i de control, la (re)introducció del ‘dret penal d’autor’ o ‘de l’enemic’, és a dir el càstig preventiu sense la comissió de cap acte; el desplegament de soldats arreu del país; o detencions per “apologia del terrorisme”, criticades per Amnistia Internacional.

On són la igualtat i la fraternitat?

I què passa amb els altres valors republicans, la igualtat i la fraternitat? En un intent d’explicar el fet que els autors dels atacs eren francesos, nascuts i criats a França (encara que no français de souche, de soca-rel), el primer ministre (nascut fora de França), després de fer-se retratar durant la manifestació eixugant-se una llàgrima, fa una declaració –en podríem dir una admissió- sorprenent i contundent: a França hi existeix “un ‘apartheid’ social, territorial i ètnic”.
I si bé deixa clar que França està “en guerra contra l’islam radical”, calla, per exemple, el paper dels seus aliats, des dels Estats Units a l’Aràbia Saudita o Qatar, en la promoció, si més no inicialment, d’aquest moviment, i obvia qualsevol lligam entre el suport a diferents dictadors africans o les intervencions militars a l’exterior i el descontent interior.
Recordem que Sarkozy va titllar el jovent rebel dels barris perifèrics de racaille -xusma, escòria- i que els habitants de les banlieues figuren desproporcionadament entre la població reclusa. Notem, igualment, que relativament pocs van acudir a la macromanifestació o que, malgrat les pressions, un nombre gens menyspreable es va negar a guardar un minut de silenci a les escoles.
A més, molts –a l’Estat espanyol també- rebutgen la versió oficial dels fets, optant sovint per teories conspiratòries (“els germans Kouachi van morir fa mesos a Síria”) no sempre sense motius – qui sap si mai coneixerem tots els fets. I són sensibles als greuges comparatius: la reacció tan diferent davant altres matances, especialment quan es tracta de persones musulmanes com a víctimes.

El protagonisme de Netanyahu

La manifestació va comptar amb la presència d’una quarantena de caps d’Estat, entre els quals un bon nombre de dubtoses credencials com a defensors de la la llibertat. Aquí en parlaré només d’un: Benjamin Netanyahu.
Diuen que Hollande no volia que Netanyahu vingués, però aquest, en plena campanya electoral, es va autoinvitar. I quan a la manifestació es va trobar a la segona fila, es va obrir pas a cops de colze fins a situar-se al costat del president francès mateix.
Fa dècades que el govern francès té una actitud prosionista. Tot recentment ha prohibit i criminalitzat com a “antisemites” manifestacions i activitats de boicot dirigides sense ambigüitat contra la política i les accions del govern d’Israel, en absolut contra els jueus (ni tan sols els israelians) en general.
No obstant això, Netanyahu, es va adreçar als jueus francesos (molts arribats a França als anys 60 arran de la descolonialització d’Algèria) com si ell fos el cap de tots els jueus i Israel llur referent principal, i els va convidar a emigrar a Israel, argumentant que hi estarien més segurs… sense mencionar, però, que probablement serien enviats a assentaments dins els territoris ocupats.
I per reblar la identificació entre jueus i l’Estat d’Israel, va pressionar les famílies de les persones assassinades a la botiga jueva –totes franceses- perquè les enterressin a Israel.

Els musulmans, els nous jueus

En aquest context, hi ha dues coses clares que volem dir des de Junts:
La primera, que l’antisemitisme no ha desaparegut, però que és el sionisme -la política colonial duta a terme per l’Estat d’Israel i els seus successius governs- el que l’està fomentant i, encara més tràgicament, l’està introduint on amb prou feines havia existit abans: sectors de la població musulmana, incloent-hi a Europa.
I la segona, que els musulmans són els nous jueus. O, si voleu, que la islamofòbia és el nou antisemitisme. És a dir, que els musulmans són els nous bocs expiatoris, com abans ho eren els jueus. El Front National ja no té aquests en el seu punt de mira, sinó els musulmans, i ha passat a ser pro-Israel! Podríem dir també que el terrorisme islàmic, l’islamisme o simplement l’islam (no sempre es fa la distinció), és el nou espantall que ha vingut a substituir al comunisme de la guerra freda (o el judeo-comunisme de la propaganda nazi).
I això vol dir que el combat contra la islamofòbia (i la discriminació contra els gitanos/roms, també víctimes de l’holocaust, dit sigui de pas), en totes les seves variants, des de les més subtils fins a les més grolleres, és d’una importància cabdal.
Però això es fa no simplement defensant un universalisme abstracte, sinó combatent també unes desigualtats ben concretes -drets, condicions de vida, oportunitats…- així com les polítiques neoliberals que minven la qualitat de vida de tota la població i que són el brou de cultiu del racisme social.

Brian Anglo

Barcelona, 8 de febrer del 2015

logo_juntsDesde Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins, condenamos sin miramientos el asesinato a sangre fría de los miembros de la redacción de Charlie Hebdo y de las demás víctimas, y expresamos desde aquí nuestra solidaridad con sus familiares y amigos.

Sean cuales sean los autores de dicho ataque, aún no revindicado, y más allá de la emoción que nos embarga, debemos analizar cuáles son los objetivos del mismo, en el contexto actual de crisis económica y social que vive Europa, así como en el contexto claramente islamófobo y de rechazo a la inmigración que se manifiesta en los ataques armados a mezquitas en Suecia, las manifestaciones de Pegida en Alemania, o en la retórica populista de partidos como UKIP en el Reino Unido y el Front National en Francia.

El objetivo perseguido por los asesinos, sean quienes sean, es demostrar a unos y a otros que la convivencia entre musulmanes y no musulmanes es imposible en Europa. En efecto, lo más probable es que en las próximas horas y los próximos días asistamos a actos de violencia contra símbolos o personas musulmanas, provocando así una espiral de violencia, en la que las emociones se impondrán sobre cualquier tentativa de análisis en frio de lo ocurrido, dividiendo y enfrentando las poblaciones entre sí, poblaciones y personas que a menudos sufren los mismos efectos de las medidas de ajuste tomadas por los gobiernos neoliberales europeos. Así mismo, aparece un chivo expiatorio ideal, una población fragilizada, los musulmanes de Europa, como antaño, en los años 1930, los judíos fueron designados como responsables de todos los males después de la crisis del 1929. Ésta misma idea de que los judíos eran inasimilables, imposibles de integrar, fue aceptada por el Sionismo, quien se valió de las persecuciones para promover la idea de un Estado sionista en Palestina, y que todavía utiliza Netanyahu para instar los judíos europeos a abandonar el barco europeo después de cada atentado islamista. Daesh, en el supuesto que sea autor del atentado, persigue la misma lógica y busca enfrentar a la clase obrera europea, una franja importante de la cual proviene de países islámicos y de las antiguas colonias, de segunda o tercera generación, siguiendo la misma ecuación de no asimilación.

Por otra parte, el atentado contra una revista satírica que, históricamente es hija del 68 francés, dificulta el que sus lectores vayan a simpatizar con quienes son las segundas victimas del odioso atentado: las poblaciones musulmanas y provenientes de la inmigración, alienando aún más dichas poblaciones de quienes intelectualmente deberían estar a la vanguardia de la lucha antirracista.

No nos dejemos dividir. Todas y todos somos las victimas de políticas que están destruyendo los tejidos sociales en los barrios, la vida de las familias más modestas, enfrentando la Europa del Norte con la del Sur, los trabajadores de una u otra confesión entre si. No nos dejemos manipular, ni vencer por el fascismo y el fanatismo, vengan de donde vengan.

“Hay que diferenciar entre Israelís y judíos”

“Todas las generalizaciones son peligrosas, incluida ésta”. Alejandro Dumas (hijo). Quise empezar mi introducción con esta frase, por una simple razón. ¿Saber cuál es exactamente el sentido de la palabra generalizar? Según la RAE generalizar quiere decir “Abstraer lo que es común y esencial a muchas cosas, para formar un concepto general que las comprenda todas”.

Así empieza la entrevista que le hicieron a Lauren Cohen Medina para argelinos.es.

Puedes leerla entera aquí